Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Hënë, 05.11.2018 13:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i propozim ndryshimeve për Projektligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës;
3. Të ndryshme.