Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 24.10.2018 10:00 në sallën N 303

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Formimi i grupit punues për monitorimin e Ligjit Nr. 04/L -190 për Produkte dhe Pajisje Medicinale;
3. Vonesa në procedimin e projektligjeve;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali