Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 10.10.2018 13:00 në sallën N 303

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takim me Kryeinspektorin e Inspektoratit të punës z. Basri Ibrahimi
Temë diskutimi:
- Siguria dhe shëndeti në punë;
- Raportim për vdekjet në vendin e punës;
3. Formimi i grupit punues për monitorimin e Ligjit Nr. 04/L -190 për Produkte dhe Pajisje Medicinale;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali