Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

E Mërkure, 10.10.2018 11:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit të mbajtur, më 01.10.2018;

3. Shqyrtimi i Kërkesës së AKI lidhur me përjashtimin nga fushëveprimi i Projektligjit për Paga në Sektorin Publik;

4. Të ndryshme.