Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Mërkure, 10.10.2018 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura më: 18.09.2018;

3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-132 për Automjete, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;

4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-079 për Efiçiencë të Energjisë, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;

5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-054 për Gjykatat, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;

6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;

7. Të ndryshme.

 

Procesverbali