Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 09.10.2018 11:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e datës 2 dhe 3.10.2018;

3. Shqyrtimi i Propozim - vendimit të Qeverisë për kandidatet për kryesues të Bordit të ZRRE-së;

4. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-033 për Produkte të Ndërtimit;

5. Te ndryshme.

 

Procesverbali