Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 09.10.2018 13:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës;
3. Shqyrtimi i propozimeve me kandidatët për anëtarë të Këshillit për Ndihmë Juridike Falas;
4. Shqyrtimi i Raportit të Avokatit të Popullit në lidhje me organizimin e votimit jashtë vendit për zgjedhjet parlamentare dhe lokale;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funsional për Projketligjin nr.06/L-079 për Efiçencë të enrgjisë;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funsional për Projketligjin nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-132 për Automjete;
7. Diskutim lidhur me mos procedimin e Strategjisë Shtetërore Kundër Korrupcionit 2018-2022 dhe Planit të Veprimit, në Kuvend siç përcaktohet me nenin 16 të Ligjit nr.03/L-159 për Agjencinë Kundër Korrupcionit;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbali