Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Mërkure, 03.10.2018 13:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Formimi i Grupit për zgjedhjen e Bordit të KOSTT-it;
3. Informatë lidhur me shkeljet e dispozitave të Ligjit për komunikime elektronike, nga Anëtari i Bordit të ARKEP-it;
4. Te ndryshme.

 

Procesverbali