Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

E Hënë, 08.10.2018 11:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 20.9.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-093 për mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-së;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për Sport i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për Sport;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit;
6. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-117 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.02/L-88 për Trashëgimi Kulturore;
7. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive;
8. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/22 për Kinematografinë;
9. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta;
10. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-097 për Bibliotekat;
11. Shqyrtimi i listës së kandidatëve për Anëtarët e Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore
12. Të ndryshme.

 

Procesverbali