Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Enjte, 04.10.2018 10:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për Peticione,

2. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit me rekomandime për mbikëqyrjen e zbatimit të
Ligjit nr. 05/L-21 për Mbrojtjen nga Diskriminimi,

3. Të ndryshme.

 

Procesverbali