Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

E Mërkure, 03.10.2018 10:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e komisionit e mbajtura me datë 18.09.2018;
3. Shqyrtimi në parim i projektligjit Nr.06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit Nr.06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit Nr.06/L-124 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali