Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 02.10.2018 11:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 18.9.2018;
3. Shqyrtimi ne parim i Projektligjit nr.06/L-109 për ratifikimin që themelon Komunitetin e Transportit;
4. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-079 për Efiçiencë të energjisë;
5. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-132 për Automjete;
6. Te ndryshme.

 

Procesverbali