Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

E Marte, 02.10.2018 13:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja 25.9.2018,
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja,
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit,
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali