Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Mërkure, 03.10.2018 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-111, për Pagat në Sektorin Publik;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-113, për Organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-114, për Zyrtarët Publik;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali