Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

E Hënë, 01.10.2018 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, të mbajtura më 07.06.2018 18.06.2018 dhe 12.09.2018
3. Raportim i Drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë z. Shpend Maxhuni;
4. Të ndryshme.