Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Hënë, 01.10.2018 11:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura me datë 31.07.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të punës së KMFP-së për sesionin pranveror për vitin 2018;
4. Diskutim për sa i përket auditimit të raporteve fiannciare dhe atyre të deklarimit financiar të subjekteve politike për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali