Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e Jashtëzakonshme

E Enjte, 20.09.2018 14:00

Rendi i ditës

1. Votimi i Projektligjit nr. 06/L-090 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2017, pjesa e parë, ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian,

2. Votimi i Projektligjit nr. 06/L-094 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi pjesëmarrjen e Kosovës në programin "Evropa për qytetarët",

3. Votimi i Projektligjit nr. 06/L-095 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Komisionit Evropian dhe Kosovës mbi pjesëmarrjen e Kosovës në "ERASMUS+" Programin e Unionit për Arsim, Trajnim, Rini dhe Sport,

4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-099 për aderimin e Kosovës në Marrëveshjen për themelimin e Shkollës Rajonale të Administratës Publike (ReSPA).

ProcesverbaliTranskripti

Votimi elektronik

pika 1
pika 2
pika 3
pika 5
pika 6
pika 7
pika 8