Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 18.09.2018 11:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 11.9.2018;

3. Diskutim lidhur me "Raportet Konsultative për përcaktimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale" si dhe "Raportin Konsultativ për përcaktimin e Faktorit të efikasitetit";

Të ftuar: Zyra e Rregullatorit për Energji - ZRRE, dhe Federata e Sindikatave të Pavarura ElektroKosova - FSPE;

4. Shqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për sesionin vjeshtor 2018;

5. Te ndryshme.

 

Procesverbali