Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Mërkure, 19.09.2018 13:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 07.06, dhe 12.06, 21.06, 26, 06, 03.07 dhe 10.07.2018;

3. Votimi i Raportit me amendamente në Projekt-Rregulloren e Kuvendit;

4. Votimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës;

5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin nr.06/L-022 për Ndërmarrjet Sociale;

6. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar;

7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-007 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-007 për procedurën jo-kontestimore;

8. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-008 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë;

9. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-054 për Gjykatat;

10. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projketligjin nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;

11. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funsional për Projketligjin nr. 06/L-043 për lirinë e asociimit në organizata joqeveritare;

12. Shqyrtimi i Raportit të Avokatit të Popullit në lidhje me organizimin e votimit jashtë vendit për zgjedhjet parlamentare dhe lokale;

13. Të ndryshme.

 

Procesverbali