Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Mërkure, 19.09.2018 11:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 23.07.2018;

3. Miratimi i Raportit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2018;

4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-043 për lirin e asociimit në Organizata Joqeveritare, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

5. Të ndryshme.

 

Procesverbali