Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

E Mërkure, 12.09.2018 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, të mbajtura më 07.06.2018 dhe 18.06.2018
3. Raportim i Inspektorit të Përgjithsëm të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë z. Shkëlzen Sopjani;
4. Të ndryshme.