Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 11.09.2018 11:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 25.7.2018;
3. Miratimi i Raportit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2018;
4. Shqyrtimi i Propozim - vendimit të Qeverisë për kandidatet për kryesues të Bordit të ZRRE-së;
5. Shqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për sesionin vjeshtor 2018;
6. Te ndryshme.

 

Procesverbali