Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e Jashtëzakonshme

E Marte, 04.09.2018 09:00

Rendi i ditës

1. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për emërimin e Ekipit Negociator për Normalizimin e Marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë

Transkripti