Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 24.07.2018 13:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 07.06, dhe 12.06. 2018;
3. Votimi i Raportit me amendamente në Projekt-Rregulloren e Kuvendit;
4. Votimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin nr.06/L-022 për Ndërmarrjet Sociale;
5. Votimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin nr.06/L-035 për Veprimtaritë Hidrometeorologjike;
6. Votimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës;
7. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar;
8. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-007 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-007 për procedurën jo-kontestimore;
9. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-008 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë;
10. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-054 për Gjykatat;
11. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projketligjin nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;
12. Të ndryshme.