Kalendari i takimeve dhe i seancave

Vazhdimi i Seancës plenare

E Premte, 13.07.2018 10:00

Rendi i ditës


3. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-087 për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë,


4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve,

5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës,


6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 06/L-081 për qasje në dokumentet publike,


7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës,


8. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-042 për gjak dhe përbërës të gjakut,


9. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/ L-009 për Ndërmjetësim dhe


10. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/ L-010 për Noterinë.