Kalendari i takimeve dhe i seancave

Dëgjim publik

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Mërkure, 18.07.2018 11:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:


Projektligji nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-132 për Automjete

 

Transkripti