Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Premte, 06.07.2018 10:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-081 për Qasje në Dokumentet Publike;
4. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali