Kalendari i takimeve dhe i seancave

Dëgjim publik

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Premte, 06.07.2018 13:00 në sallën N 10

Rendi i ditës

1. Dëgjim publik lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit Nr. 05/L-021 për Mbrojtjen nga Diskriminimi.