Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Enjte, 21.06.2018 11:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 18.6.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-038 për Shërbimet Postare;
4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe;
5. Shqyrtimi i Pakos Legjislative për ndryshimin dhe plotësimin e Projektligjeve në fushëveprimin e Ministrisë së infrastrukturës, më qëllim të harmonizimit më Ligjin për Kundërvajtje;
6. Te ndryshme.

 

 

Procesverbali