Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 04.07.2018 10:00 në sallën N 10

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit për gjak dhe përbërës të gjakut;
3. Shqyrtimi i projektligjit për ndërmarrjet sociale;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali