Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

E Marte, 10.07.2018 13:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjes së mbajtur më 2.7.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99;
4. Shqyrtimi i aplikacioneve të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore.
5. Të ndryshme.

Procesverbali