Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Marte, 03.07.2018 11:00 në sallën N 303

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 26.06.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes Bilaterale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut në Kuadër të Projektit të Bashkëpunimit Zhvillimor, KSV/019: Asistencë Teknike në Kontekst të Integrimit Evropian- e ftuar znj. Dhurata Hoxha- Ministre e Integrimit Evropian;
4. Shqyrtimi i Projekt-Rregullores së Kuvendit, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Të ndryshme.


 

Procesverbali