Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 03.07.2018 13:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 15.05.2018;
3. Formimi i Grupit punues për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr.03/L-101 për Faljen;
4. Shqyrtimi në parim i Projketligjit nr.06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
5. Shqyrtimi i kërkesës për inicimin e procedurave për ndryshim plotësimin e Ligjit për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore;
6. Shqyrtimi i kërkesës së Sindikatës së pavarur të ish-Këshillit Komunal për Financim Gjakovë, vitet 1992-1999;
7. Të ndryshme.


 

Procesverbali