Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 03.07.2018 13:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 26.6.2018;
3. Votimi i Raportit vjetor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit - AKP-së, për vitin 2017;
4. Realizimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2018 - periudha janar - qershor;
5. Te ndryshme.


 

Procesverbali