Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

E Hënë, 02.07.2018 13:00 në sallën N204

Rendi i ditës:


   1. Miratimi i rendit të ditës;

  2.  Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më 18 dhe 20.6.2018;

  3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99;

  4. Shqyrtimi i raportit me rekomandime të Projektligjit nr.06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës;

  5. Të ndryshme. 


 


 


 


 

Procesverbali