Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Marte, 12.06.2018 10:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, për vitin 2017;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali