Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

E Mërkure, 13.06.2018 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e komisionit të mbajtura me datë 29.03.2018 dhe 30.03.2018;
3. Shqyrtimi i realizimit të planit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2018;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali