Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 12.06.2018 13:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbalit në mbledhjen e mbajtur me datë 02.05.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projketligjit nr. 06/L-065 për shqyrtimin dhe vërtetimin e pasurisë së pajustifikueshme;
4. Diskutim per Strategjinë Shtetërore Kundër Korrupcionit 2018-2022 dhe Plani i Veprimit;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për PL-06/L-042 për gjak dhe përbërësit e gjakut;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional ne Projektligjin nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës;
7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-048 për Këshillin e Pavarur mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës;
8. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe;
9. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-038 për Shërbimet Postare;
10. Të ndryshme.