Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 13.06.2018 10:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 08.05.2018 dhe 30.05.2018;
3. Takim me përfaqësues të shoqatave dhe sindikatave, mbrojtëse të të drejtave të pensionistëve
4. Takim me përfaqësues të Institutit të mjeksis së punës -Obiliq
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali