Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 12.06.2018 11:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 1.6.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-079 për Efiçiencë të energjisë;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave - ARH për vitin 2017;
5. Te ndryshme.

 

Procesverbali