Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

E Premte, 01.06.2018 11:00 në sallën N 303

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 3 e 26 prill dhe 4 maj 2018;
3. Funksionalizimi i grupeve të miqësisë;
4. Diskutim lidhur me gjendjen në shërbimin e jashtëm;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali