Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Marte, 06.03.2018 10:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-012 për kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali