Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Premte, 01.06.2018 10:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 22.5.2018;
3. Votimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale - KPMM për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-027 për Miniera dhe Minerale;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave - ARH për vitin 2017;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Projektligjit nr.06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe;
7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Projektligjit nr.06/L-038 për Shërbimet Postare;
8. Te ndryshme.

 

Procesverbali