Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Mërkure, 16.05.2018 12:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 11.5.2018;
3. Shqyrtimi i Pakos Legjislative për ndryshimin dhe plotësimin e Projektligjeve në fushëveprimin e Ministrisë së infrastrukturës, më qëllim të harmonizimit më Ligjin për Kundërvajtje;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit të Aviacionit Civil - AAC për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës - AKK për vitin 2017;
6. Te ndryshme.

 

Procesverbali