Kalendari i takimeve dhe i seancave

Dëgjim publik

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Mërkure, 16.05.2018 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës:


1.Dëgjim publik per Projekt Ligjin per plotësimi dhe ndryshimin i Ligjit Nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës