Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 15.05.2018 13:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 10.04.dhe 16.04.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i punës së Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve për vitin 2017;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-030 për Aktet Juridike;
5. Formimi i Grupeve Punuese për Projektligjin nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, dhe Projketligjin nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;
6. Kerkesa e Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për dorëzimin e Raportit vjetor dhe financiar për vitin 2017 pa aprovim të Bordit Mbikëqyrës;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali