Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Premte, 11.05.2018 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 26.4.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-034 për Mbrojtjen e konsumatorit;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Projektligjit nr.06/L-027 për Miniera dhe minerale;
5. Te ndryshme.

 

 

Procesverbali