Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Enjte, 10.05.2018 13:30 në sallën N204

Rendi i ditës:

1.Shqyrtimi i Raportit përfundimtar për Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-031 për Lirinë Fetare në Kosovë,
2. Njoftim i Komisionit Funksional lidhur me shqyrtimin e Peticioneve nga Grupi Punues,
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali