Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Marte, 08.05.2018 10:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 18.04.2018
3. Shqyrtimi i raportit të monitorimit të Ligjit për shërbime sociale dhe familjare
4. Takim me perfaqesues nga Iniciativa e Pavarur e të Verbërve
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali