Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Hënë, 07.05.2018 10:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare;
3. Shqyrtimi i propozimeve për tekstin e draft Ligjit për RTK-në;
4. Iniciativa e komisionit për plotësim ndryshimin e ligjit për KPM-në dhe për hartim e draft Ligjit të mediave në Kosove;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali